• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Verejný obstarávateľ Hradné múzeum vo Fiľakove v zmysle § 46 ods. 3 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) oznamuje, že

r u š í

verejnú súťaž vyhlásenú podľa § 9 ods. 9 zákona , zverejnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa, na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“.

Zdôvodnenie zrušenia: Verejný obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ods. 2 zákona o VO. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak nebolo predložených viac, než dve ponuky.
Verejný obstarávateľ vyhlási nový postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona
najskôr v tretí decembrový týždeň v roku 2013.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.