Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 1.2 Neprofesionálne umenie; Banskobystrický samosprávny kraj; „XXII. Fiľakovské hradné hry – Prierez dejinami Fiľakova a okolia II.“

  • Vytlačiť

            

Hlavným organizátorom XXII. ročníka hradných hier je Hradné múzeum vo Fiľakove. Termín realizácie tohtoročného podujatia je 3. september 2022. Podujatie je každý rok tematické, aby vždy zaujalo niečím novým. V posledných rokoch sa spracovalo napr.: dobytie fiľakovského hradu; turecké obdobie vo Fiľakove; obdobie mieru na hrade a v podhradí. Súčasnou témou tradičného podujatia je „Prierez dejinami Fiľakova a okolia“. Nakoľko je téma príliš rozsiahla, rozdelila sa na dve etapy. Prvá etapa od obdobia eneolitu až po vrcholný stredovek bola predstavená počas minuloročných hradných hier v roku 2021. Druhá etapa je témou aktuálneho XXII. ročníka hradných hier, v rámci ktorej budú predstavené mladšie historické obdobia od neskorého stredoveku po druhú svetovú vojnu. V rámci tohtoročných hradných hier sa, vzhľadom na súčasnú vojenskú situáciu na Ukrajine, nebude prezentovať  vojenská história hradu pomocou bojových ukážok. Historické skupiny budú na podujatí prezentovať odev, výzbroj, hudobnú a tanečnú kultúru, ako aj každodenný život daného obdobia. Sobotňajšie podujatie začína v popoludňajších hodinách programom pre najmenších, kde sa o zábavu postarajú historickí zabávači – šašovia a žongléri, ako aj chodúľové divadlo. Historické skupiny priblížia účastníkom každodenný život v stredoveku, obdobie osmanskej nadvlády a zriadenia Fiľakovského sandžaku, ako aj  epochu baroka ukážkami tancov a dobového odevu.

Prítomní môžu spoznať aj výzbroje, rôzne uniformy a výcvik koní elitných uhorských jazdcov – husárov. Návštevníkom bude predstavená aj éra prvej polovice minulého storočia poznačená udalosťami prvej a druhej svetovej vojny, a to ukážkami uniforiem a výzbroje. Vystúpenia miestnych folklórnych súborov a intermezzá ľudovej hudby spestria obdobia 18. až 20. storočia. V rámci ukážok remeselníckych techník používaných v daných historických obdobiach a tvorivých dielní sa záujemcovia môžu oboznámiť s výrobou stredovekej a novovekej keramiky, kníhtlačou, výrobou osmanských miniatúr a výrobou kahancov s orientálnym motívom. Pre účastníkov podujatia bude, okrem stálych expozícií a dočasnej výstavy v Bebekovej veži, umožnený vstup aj do remeselníckeho domčeka, kde je výstava prezentujúca remeselníctvo vo Fiľakove v stredoveku a v ranom novoveku a tiež do podzemnej chodby pod hradom, ktorá slúžila ako protiletecký úkryt počas 2. svetovej vojny. V súčasnosti sa tu nachádza expozícia venovaná tejto tematike a na konci tunela je pietne miesto venované miestnym obetiam holokaustu. Pomocou hradných hier organizátori každoročne prinášajú nové poznatky o histórii Fiľakova a širšieho okolia a rozširujú tým vedomosti návštevníkov.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2022 (5000,- eur) a Banskobystrického samosprávneho kraja (2500,- eur).

 

Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.
Viac informácií Rozumiem