• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Otvorenie turistickej sezonyV Bebekovej bašte sa dňa 14. marca o 16,00 uskutoční vernisáž dvoch výstav gemerských múzeí. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote oslávilo v minulom roku 130. výročie svojho založenia. Z tejto príležitosti predstaví výstava „Klenotnica Gemersko-malohontského múzea“ 130-ročnú históriu múzea od Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy z roku 1882 až po súčasnosť s dôrazom na formovanie sa zbierkových fondov. Prostredníctvom dokumentov a fotografií sa predstaví bohatý archívny materiál múzea doplnený o zbierkové predmety prírodovedného, archeologického, historického, etnografického a výtvarného fondu. Najzaujímavejším súborom zbierkových predmetov je ukážka zbraní vojnových období 18. až začiatku 20. storočia z prvej stálej expozície z roku 1913. Výstavu otvorí PhDr. Oľga Bodorová, riaditeľka GMM.

Banícke múzeum z Rožňavy otvára na hrade výstavu pod názvom „Rožňavské cechy“. Mesto sa po definitívnom úpadku baníctva stalo v 18. storočí významným remeselníckym strediskom, v ktorom pulzoval čulý cechový život. Cieľom výstavy je podať prehľad o hospodárskych a spoločenských podmienkach vzniku prvých cechov, o ich sláve v 17. a 18. storočí a ich zániku v nadväznosti na nástup priemyselnej výroby a vznik  prvých rožňavských manufaktúr. Súčasťou výstavy, ktorú otvorí riaditeľ Baníckeho múzea Mgr. Jozef Csobádi, bude i bohatý trojrozmerný a písomný materiál ako zdroj informácií k histórii cechov a remesiel. Výstavy na hrade budú sprístupnené do 5. mája.

Fórum inštitút pre výskum menšín zo Šamorína pripravuje vo Fiľakove reprízu putovnej výstavy pod názvom „Jazyk je srdcom národa“, ktorá mapuje používanie jazyka národnostných menšín na južnom Slovensku na príklade verejných nápisov v období 1918 - 2012. Panelovú výstavu prinášajúcu bohatú fotodokumentáciu dopĺňajú dobové viacjazyčné smerové a informačné tabule. Výstavu otvorí 15. marca o 16,30, po kladení vencov z príležitosti osláv výročia maďarskej revolúcie z rokov 1848/1849, kurátor výstavy Örs Orosz. Sprístupnená bude do 23. apríla.

Klenotnica Roznavske cechy Jazyk je srdcom naroda
 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.