• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Po dvoch mimoriadnych rokoch otvára Fiľakovský hrad svoje brány opäť v marci, tak, ako sme boli tradične zvyknutí. Organizácia spravujúca túto národnú kultúrnu pamiatku sa sústavne snaží zaujímavým, ale zároveň poučným spôsobom priblížiť jednotlivé čriepky našej histórie. Turistickú sezónu zaháji tentokrát dočasná výstava s názvom „Vývoj kníhtlačiarstva od stredoveku po súčasnosť“, ktorej slávnostná vernisáž sa uskutoční 14. 3. 2022, o 16:30 hod., na piatom poschodí Bebekovej veže hradu. Expozícia zostavená miestnou historickou skupinou Defensores predstaví záujemcom dejiny kníhtlače od 15. po 20. storočie.

Defensores je občianske združenie, ktoré sa už od roku 2012 venuje oživovaniu histórie prevažne z obdobia 17. storočia, s prioritným zameraním na rekonštrukciu vojenských dejín. V priebehu rokov rozšírili vojenskú tematiku o predvádzanie kulinárskych tradícií, v rámci ktorých pripravujú a ponúkajú rôzne druhy jedál z obdobia stredoveku až novoveku. Najnovším prírastkom tohto spolku je práve tlačiarenská dielňa, pomocou ktorej prezentujú viacstoročný vývoj kníhtlače. Prvé písomné zmienky o tlačiarenských doskách sú dochované približne zo 6. storočia z Číny, odkiaľ pochádzajú prvé tlačené zvitky a knihy. V Európe sa o rozmach sériovej kníhtlače zaslúžil nemecký kovorytec a vynálezca Johannes Gensfleisch (1400 – 1468), známy tiež ako Gutenberg, ktorý vymyslel proces a špeciálne formy na odlievanie kovových písmen, vynašiel tlačiarenský lis či nový druh tlačiarenského atramentu, a zaviedol nové postupy pri samotnej tlači.

Na výstave, ktorá bude sprístupnená do 6. mája 2022, budú môcť záujemcovia vidieť rozličné nástroje a predmety, používané v procese dobovej kníhtlače, ako napríklad kovové písmená, tzv. litery, používané v tlačiarenských lisoch pre tvorbu textu, zmenšený model lisu, drevené alebo medené doštičky, tzv. stočky, slúžiace na tlač obrázkov a grafík, ďalšie pomôcky ako napríklad rydlá, ale jej súčasťou budú aj dobové originály rukopisov a tlačené knihy. Počas trvania výstavy sa môžu vopred prihlásené skupiny zúčastniť aj prednášky a ukážky tohto dobového remesla na požiadanie.

Od 15. marca očakáva hrad svojich návštevníkov každý deň v týždni, od 10:00 do 18:00 hodiny. Aj na tento rok je pripravených niekoľko zaujímavých výstav, kultúrno-vzdelávacích podujatí a tvorivých dielní, na ktoré sú všetci záujemcovia srdečne vítaní!

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.