• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

10. februára 2022 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove prvú tohtoročnú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu. Predmetom výstavy s názvom „V kúzle farieb” budú diela neprofesionálnej výtvarníčky Heleny Lengyelovej, rod. Makšiovej, ktorá pochádza z Radzoviec, ale dnes už žije v Kordíkoch pri Banskej Bystrici.  

Autorka je absolventkou fiľakovského gymnázia, a neskôr potravinárskej fakulty na VŠCHT Praha. Výtvarníctvo nebolo vždy súčasťou jej každodenného života. Začala sa mu venovať až v dôchodkovom veku, kedy získala novú inšpiráciu a absolvovala 6-ročné štúdium na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici, v odbore kresba a maľba. Škola jej poskytla výbornú príležitosť preniknúť hlbšie do postupov a procesov výtvarného umenia, skúmať a overovať možnosti klasických aj moderných umeleckých techník. Získané vedomosti vytvorili perspektívny základ pre jej vlastnú tvorbu. Spoločne so svojím študentským kolektívom následne založili v Banskej Bystrici skupinu amatérskych výtvarníkov pod názvom Art klub 9+. Pravidelne sa stretávajú pod vedením lektorky a akademickej maliarky Zdenky Peerovej, každoročne organizujú niekoľko spoločných, ale aj autorských výstav hlavne v Banskej Bystrici a jej okolí, a zapájajú sa do celoštátnych súťaží. Zároveň je členkou občianskeho združenia ATELIÉR 3G – výtvarníci troch generácií. Pri svojej umeleckej práci uprednostňuje realistické stvárnenie s miernym posunom k impresionizmu, no nie je jej cudzí ani svet abstrakcionizmu. Používa rozličné výtvarné techniky, ako sú akvarel, akryl či olej. Žije a tvorí v Kordíkoch, kde prírodné prostredie poskytuje nevyčerpateľný zdroj inšpirácií. Jej diela majú dekoračný charakter.

Podľa slov Heleny Lengyelovej jej vlastná tvorba je dôkazom toho, že aj v zrelom veku si môže človek otvárať nové dvierka, rozvíjať svoje schopnosti a učiť sa nové veci. Ak si dá dobré ciele a snaží sa ich dosiahnuť, aj Boh požehná jeho snaženie. Stále platí: „Klopte a bude vám otvorené.“ 

Dočasná výstava prezentujúca krajinky, maľby s floristickými a abstraktnými motívmi, bude sprístupnená do 20. marca. Vernisáž sa uskutoční o 16:30 hodine. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní! 

Podľa platnej legislatívy sa na podujatie vzťahuje režim OP.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.