• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

       70_rokov_muzejnictva 

V tomto roku uplynulo 7 desaťročí od vzniku prvej múzejnej inštitúcie vo Fiľakove. Toto okrúhle jubileum je významné aj z toho pohľadu, že mestečko má bohatú a činorodú minulosť, o ktorej svedčia mnohé artefakty a zachované kultúrno-historické pamätihodnosti. V súčasnosti sa tu nachádzajú dva múzejné objekty, ktoré prešli dlhým obdobím vývoja, transformácie a reorganizácie, a prostredníctvom svojho zbierkového fondu majú vysokú vypovedaciu schopnosť o jednotlivých historických obdobiach. Jedným z nich je hradné múzeum zriadené na fiľakovskom hrade, mapujúce dejiny mesta od prvej písomnej zmienky po 17. storočie, a druhým je Mestské vlastivedné múzeum, ktorého expozícia je venovaná dejinám Fiľakova po zničení hradu. 

Čítať ďalej: 70 rokov fiľakovského múzejníctva – jubilejná výstava

 100_rokov_zboru

Fiľakovský mužský spevácky zbor Pro Kultúra vlani oslávil svoju storočnicu. V rovnakom období bola vydaná s výstavou rovnomenná publikácia, zaoberajúca sa históriou spolku, ktorej autormi sú Jozef Puntigán a skalný člen zboru, Jozef Jakab. Na patričnú jubilejnú oslavu a predstavenie knihy sa kvôli protipandemickým opatreniam čakalo takmer jeden rok, pričom aj otvorenie spomínanej výstavy sa uskutoční až tohto roku. 

 

Čítať ďalej: Otvorenie výstavy „História (viac ako) 100-ročného speváckeho zboru”

V rámci tohtoročných Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo, ktoré sa v meste usporadúvajú už tri desaťročia, sa v galérii Mestského vlastivedného múzea otvorí individuálna výstava akademickej maliarky, grafičky, knižnej ilustrátorky a učiteľky Mgr. art. Jany Bialovej. Predstavuje výber z jej výtvarnej tvorby, ktorý vznikol z príležitosti jej okrúhleho životného jubilea. Prezentované diela priblížia autorkine hlboké vnímanie sveta, zobrazené na pomedzí zvláštnosti snov a reality sveta.

Čítať ďalej: Jana Bialová „Bytosti“

Po relatívne dlhom pokojnom období sa 18. mája 2021 sprístupní v galérii fiľakovského Mestského vlastivedného múzea nová výstava. Témou je vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny, ktoré budú predstavené prostredníctvom makiet fiľakovského modelára Tibora Pétera. Jeho modelárske počiatky siahajú až do jeho detstva, kedy sa podobne ako väčšina jeho rovesníkov, venoval vo voľných chvíľach stavaniu makiet. Pred štyrmi rokmi, už ako dospelý, dostal svoj prvý plastový model, a odvtedy sa ich zostrojovanie stalo jeho koníčkom, ktorý ho napĺňa a teší. Odporúča ho deťom aj dospelým, pretože zlepšuje jemnú motoriku a pomáha odbúravať každodenný stres. Zároveň verí, že táto výstava určitým spôsobom pripomenie význam techniky, odjakživa prítomnej v službách ľudstva.
Spomínané výdobytky technického pokroku neustále vzbudzujú záujem malých aj veľkých, pretože úroveň ich vyspelosti a účinnosti zohrávala kľúčovú úlohu v historických vojenských operáciách. Návštevníci uvidia modely najznámejších typov bojových vozidiel a techniky v mierke 1:32 až 1:72, akými boli Panther, Tiger či Kaťuša, používané takmer pri každom vojenskom zásahu, ale aj niekoľko netradičných exemplárov, ktoré budú poznať možno len máloktorí. Patrí sem napríklad britské jednomiestne stíhacie lietadlo Spitfire.

Čítať ďalej: Vojenská technika a bojové vozidlá druhej svetovej vojny na maketách Tibora Pétera a Bélu Feketeho

V rámci augustových Kultúrnych dní sa v Mestskom vlastivednom múzeu otvorí fotografická výstava dokumentujúca rozsiahlu rekonštrukciu interiéru rímskokatolíckeho kostola vo Fiľakove. Prezentované snímky zachytávajú priebeh reštaurovania tohto barokového kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktoré prebiehalo v rokoch 2015 až 2019, a to v troch etapách. V prvých rokoch sa renovovala svätyňa, chórus a zadná časť lode. Práce boli financované zo zbierok veriacich, prostriedkov od sponzorov i mestskej samosprávy. Následne sa miestnym františkánom podarilo vďaka medzinárodnému projektu Interreg dokončiť rekonštrukciu posledných dvoch častí lode, hlavného oltára a Koháryho kaplnky v rámci spolupráce s bratmi z národného pútnického miesta Szentkút v Maďarsku. Reštaurátorský výskum preukázal, že barokové maľby, sochy a výzdoba boli v minulosti niekoľkokrát obnovené. V roku 1912 uskutočnil rožňavský akademický maliar Július Ádám a jeho spolupracovníci kompletnú renováciu výmaľby interiéru vrátane zariadení, a počas súčasnej rekonštrukcie sa obnovila práve táto vrstva. Do pracovného procesu sa paralelne zapojilo niekoľko odborníkov. Autormi reštaurátorského výskumu, návrhu a samotného reštaurovania v prípade hlavného oltára boli akademickí sochári a reštaurátori Árpád Mézes, Ernest Vajčovec, ako aj akademický maliar a reštaurátor Vojtech Mýtnik so skupinou ďalších odborníkov, zatiaľ čo reštaurovanie fresiek chrámovej lode prebiehalo pod vedením vidinského reštaurátora Miroslava Janšta a jeho tímu, pôsobiaceho v oblasti reštaurovania nástennej maľby. Uvedení odborníci majú na svojom konte rekonštrukciu mnohých kultúrno-historických pamiatok a sakrálnych objektov po celom Slovensku. Vďaka skúseným rukám a náležitej podpore môže jedna z troch najstarších budov mesta odteraz očakávať veriacich a návštevníkov v novom svetle.

Vernisáž výstavy, ktorej organizátorom je Hradné múzeum vo Fiľakove, a jej spoluorganizátorom františkánsky kláštor, sa uskutoční 15. augusta 2020 o 16:30 hodine. Názorný fotografický materiál si môžu záujemcovia pozrieť do 23. októbra. 

      Svetové združenie maďarských fotografov poskytuje už devätnásty rok odborné zázemie a možnosť prezentácie pre maďarských fotografov žijúcich na území svojej materskej krajiny a v zahraničí. Ide prevažne o amatérskych tvorcov, ktorí zhotovujú snímky zo záľuby a pre radosť, ale o úrovni a kvalite ich práce svedčí profesionalita samotných záberov. Združenie každoročne organizuje súťaž, ktorej najúspešnejšie práce sú na základe hodnotenia odbornej poroty zaradené do putovnej výstavy a zverejnené v katalógu tohto spolku. Súťaž prebieha v niekoľkých kategóriách. Doterajšie štyri, ktoré sa tematicky viazali napríklad k 315. výročiu zvolenia Františka Rákócziho II. za knieža, či – podporujúc zachovanie národnej identity – k maďarským etnickým skupinám Karpatskej kotliny, doplnila tentokrát nová, piata kategória, zameraná vyslovene na prírodu. Do uplynulého ročníka súťaže bolo prihlásených takmer tisícpäťsto diel, z ktorých výber, pozostávajúci z vyše štyridsať záberov, tvorí súčasnú výstavu. Zachytáva momenty tradičného spôsobu života, hodnoty prírodného a kultúrneho dedičstva, a podčiarkuje hlboko zakorenenú spätosť autorov s rodnou krajinou. Umelecky ladené zábery so silným zážitkovým a vizuálnym efektom dozaiste oslovia mnohých záujemcov.

      Výber víťazných diel s názvom „XIX. Medzinárodný fotosalón maďarských fotografov”, ktorý si mohli záujemcovia pozrieť už v niekoľkých galériách na južnom Slovensku, v Rumunsku a v Maďarsku, bude od marca prístupný aj vo Fiľakove. Vernisáž sa uskutoční 13. marca 2020 o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea. Výstavu otvorí Teodor Nagy, podpredseda Svetového združenia maďarských fotografov (SZMF – MFVSZ). Fotografie budú sprístupnené do 9. apríla 2020.

Čarovné kraslice

28. februára 2020 sa v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove otvára výstava ľudovej remeselníčky a učiteľky Tünde Horkay Benko s názvom „Čarovné kraslice“. Tvorkyňa sa narodila v Košiciach, vyrastala v neďalekej obci Veľká Ida, a v súčasnosti pôsobí už viac ako dvadsať rokov na Základnej škole Lajosa Mocsáryho vo Fiľakove ako pedagogička prvého stupňa. Považuje za veľmi dôležité, aby si mladá generácia obľúbila a osvojila mnohoraké odvetvia ľudového umenia, a na tento vznešený účel využíva každú príležitosť. Na škole vedie tvorivý krúžok, v rámci ktorého sa snaží priblížiť žiakom rôzne techniky zdobenia kraslíc.
Autorka výstavy sa môže pochváliť niekoľkými oceneniami. V roku 2006 jej združenie Palócföldi Népi Iparművészek Egyesülete udelilo prestížne uznanie za zásluhy v oblasti ľudového umenia, a v roku 2008 ju minister školstva a kultúry Maďarskej republiky vyznamenal cenou „Pro Cultura Hungarica“. Pred dvomi rokmi získali jej kraslice s poipeľským motívom značku Regionálny produkt Novohrad. Návštevníci výstavy sa budú môcť pokochať krásne zdobenými kraslicami, a navyše sa oboznámia aj so zvyklosťami spojenými s najstarším symbolom plodnosti. Existuje viacero techník na dekorovanie vajíčok. V Poiplí boli najrozšírenejšie kraslice zdobené technikou batikovania voskom, počas ktorej sa roztavený včelí vosk aplikoval na povrch vajíčka drevenou trubičkou, pričom vzniknuté ornamenty mali svoj osobitý význam. Výstava predstavuje bohatý fond motívov voskovaných kraslíc z viacerých regiónov – predovšetkým z Novohradu, ktoré pochádzajú zo zbierok významných miestnych zberateľov a z vlastnej zbierky autorky, ale obsahuje aj motívy z Hontu a Gemera. Jej súčasťou sú aj archaické vzory pochádzajúce spod Zobora a z ďalších slovenských obcí ako sú Polichno, Horná a Dolná Strehová, Uňatín, či Domaniža. Na vernisáži, ktorá sa začne o 16:30 hodine, vystúpi speváčka ľudových piesní Fruzsina Borbála Kovács-Benko. Unikátna kolekcia bude sprístupnená do 10.03.2020.
Vznik prezentovanej zbierky bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 

     Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom „Tajomstvo medovníkového srdca“ predstaví návštevníkom nielen históriu a osobnosti košického medovnikárstva, ale aj unikátnu remeselnícku dielňu Lefterovcov, jednej z posledných košických medovnikárskych rodín, ktorá spolupracovala s ďalšou významnou medovnikárskou rodinou Novellyovcov. Výstava je zároveň venovaná genéze a vývoju medovnikárskych foriem a medovníkov, ktoré v priebehu stáročí podliehali rôznym módnym trendom. Prezentuje drevené historické formy z 18. a 19. storočia, plechové formy, náradie, medovníky vyrobené pomocou drevených a plechových foriem a súčasné medovníčky z dielní šikovných medovnikárok. Vo Fiľakove je výstava doplnená aj o zbierkové predmety Baníckeho múzea v Rožňave a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, ktoré prezentujú dlhú tradíciu remesla, rozšíreného aj v uvedených mestách. Kurátorkou výstavy je Mgr. Ľudmila Mitrová, etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach.
     Výstava bude popri ďalších mestských podujatiach príjemným spestrením adventného obdobia, keďže počas vernisáže sa môžu návštevníci múzea opäť tešiť na vianočnú atmosféru. Návštevníkov čaká zdobenie stromčeka, máčanie voskových sviečok a pečenie medovníkov z drevených foriem, vyrobených na základe historických predlôh. Dospelí si môžu pochutnať aj na varenom víne. Vernisáž sa uskutoční 12. decembra 2019, o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Výstava potrvá do 6. marca 2020.

Mgr. Ľudmila Mitrová, Východoslovenské múzeum v Košiciach a HMF

 

Upozorňujeme na zmenu trvania výstavy, ktorá potrvá do 21.2.2020.

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina oslavuje 30. výročie svojho vyhlásenia. Pri tejto príležitosti sa v niekoľkých mestách usporiadala výstava približujúca prírodné pomery tejto oblasti, ako aj históriu vzniku jej správcovskej organizácie. Jej organizátori pripravili k výstave aj odborné prednášky, ktoré majú pútavou a obsažnou formou napomôcť rozšíreniu všeobecných vedomostí o tomto území a vytvoreniu ucelenejšieho obrazu o jeho hodnotách.
Témou výkladu budú lesy, pokrývajúce cca. 2/3 územia CHKO. Prevládajú dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy a bučiny. Mozaikovite sa vyskytujú teplomilné submediteránne lesy, sutinové lesy, jelšové a vŕbové porasty tokov. Druhým významným typom biotopov sú travinno-bylinné biotopy, z ktorých sú pre územie najviac typické, a z hľadiska biodiverzity zároveň aj vysoko významné pasienky, mozaikovite zarastené formáciami krovín. Prednášajúci sa ďalej zmieni o akumulačných vodných nádržiach. Ako sekundárne vodné biotopy sú významnými biocentrami tých druhov rastlín a živočíchov, ktoré sú viazané na vodu a mokrade. Medzi mozaikovité, ale typické biotopy CHKO Cerová vrchovina patria aj skalné a pieskovcové biotopy. Široká paleta rôznych biotopov predurčuje územiu význam z hľadiska výskytu rôznorodého spektra druhov, z ktorých veľké množstvo je zákonom chránených. Niektoré sú významné aj z hľadiska biogeografického, alebo v nadväznosti na stupeň ohrozenia. V rámci prednášky sa predstaví aj 15 maloplošných chránených území, ktoré sa tu nachádzajú. Cca. ¼ územia je zaradená do sústavy území európskeho významu NATURA 2000, a skoro celé územie CHKO je prekryté Chráneným vtáčím územím Cerová vrchovina – Porimavie (tiež sústava území NATURA 2000).
CHKO Cerová vrchovina zaberá len 0,034% výmery SR. Napriek tomu sú mnohé druhy a biotopy početne zastúpené v tomto území. Zaslúži si preto ochranu ako aj našu pozornosť. Spoznávajme prírodné hodnoty CHKO Cerová vrchovina! Prednáška s výstavou je len stručnou ukážkou rozmanitých prírodných hodnôt Cerovej vrchoviny, ktorých neskrývaným zámerom je najmä vzbudiť záujem a motivovať nás všetkých k tomu, aby sme sa vybrali do prírody, a postupne objavovali malebné zákutia a klenoty tohto územia. Prednáška pre verejnosť v slovenskom aj v maďarskom jazyku sa uskutoční 25. októbra 2019 o 16:30 hodine v Mestskom vlastivednom múzeu. Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne očakáva všetkých záujemcov!

Po Rimavskej Sobote a Lučenci si budú môcť záujemcovia pozrieť výstavu s názvom “30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine” aj vo Fiľakove. Jej zámerom je priblížiť prírodné pomery tejto oblasti, ako aj históriu vzniku a hlavné aktivity jej správcovskej organizácie pri ochrane tohto jedinečného územia. Cerová vrchovina bola vyhlásená ako chránená krajinná oblasť v roku 1989. Rozprestiera sa na celkovej ploche 16 771 ha, pričom v území všeobecne platí druhý stupeň ochrany. Je známa svojím unikátnym vulkanickým reliéfom, prevažnú časť územia však tvoria pieskovce, ktoré vytvárajú svojrázne členitý reliéf s ostro vystupujúcimi vŕškami a malebnými dolinami. Nájdeme tu teplo-suchomilné biotopy, a na ne viazané druhy rastlín a živočíchov, ale v chladnejších polohách sú zastúpené aj niektoré podhorské a horské druhy.
Výstava pozostáva z 3 tematických celkov. Prvá, úvodná časť zaznamenáva pomocou máp, dokumentov, listín a ukážok propagačných materiálov vyhlásenie CHKO Cerová vrchovina a vznik Správy CHKO, kým druhá predstavuje jej prvé aktivity, cezhraničnú spoluprácu a všeobecnú činnosť. Tretia časť oboznamuje záujemcov s prírodnými hodnotami územia, a jej súčasťou budú aj interaktívne prvky pre návštevníkov, predovšetkým pre deti. Výstavu sprevádza bohatý textový a fotografický materiál.

Vernisáž sa uskutoční 27. septembra 2019, o 16:30 hodine v galérii Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove. Výstavu z verejných zdrojov zrealizovala Štátna ochrana prírody SR – Správa CHKO Cerová vrchovina, ktorá je zároveň hlavným partnerom výstavy. Prezentované exponáty pochádzajú tiež zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a zo súkromnej zbierky. Výstava potrvá do 29. 11. 2019.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.