• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

 Tlač knižnej publikácie  „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“.

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

 

          

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.