• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia –  5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity 

„Do knižnice nielen pre vedomosti!“                    

V roku 2017 prebieha v Mestskej knižnici vo Fiľakove projekt s názvom „Do knižnice nie len pre vedomosti“!, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia čiastkou 1500,00 EUR.

V rámci série podujatí, ktorá je zamarená predovšetkým na  deti a mládeži, sa predstaví niekoľko spisovateľov, historikov, etnológov, športovcov a slovenských a maďarských osobností kultúrneho života. Medzi nimi v Mestskej knižnici privítame RNDr.  Tibora Madleňáka, PhD. – prednáška s názvom Vojna v Sýrii a utečenecká kríza; spisovateľku Martu Hlušíkovú – autorská beseda; spisovateľku Veroniku Homolovú – predstavenie knihy Mengeleho dievča; RNDr. Jozefa Puntigána – prednáška s názvom Prechádzka  mestom Fiľakovo, regionálna história; spisovateľku Gabrielu Futovú – autorská beseda; historika, spisovateľa PhDr. Pavla Dvořáka – beseda;  Mgr. Attilu Agócsa, PhD. – prednáška s názvom Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov, etnografia; spisovateľku Krisztinu Tóth – netradičná hodina literatúry a iných.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

 

Prednáška RNDr. Tibora Madleňáka, PhD.

(Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied, UMB v Banskej Bystrici) s názvom "Vojna v Sýrii a utečenecká kríza" – 1. jún 2017

 

 Autorská beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou – 5. jún 2017

Predstavenie knihy „Mengeleho dievča“ a beseda s autorkou Veronikou Homolovou Tóthovou – 8. sept. 2017

 

Prednáška Mgr. Attilu Agócsa, PhD. s názvom Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov

 

Beseda s autorkou Gabrielou Futovou – 20. október 2017

 Prednáška RNDr. Jozefa Puntigána o regionálnej histórii  s názvom „Prechádzka mestom Fiľakovo“

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.