• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.1.3 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2018 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.3 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program VIII.

Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie náučnej literatúry pre študentov a dospelých“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Po vyradení knižných výtlačkov fondu zostali jednotlivé oddelenia knižnice neúplné a nespĺňajú tak základné požiadavky čitateľov. Inštitúcia sa snaží o postupné dopĺňanie všetkých oddelení s cieľom udržania a zvýšenia počtu mladých i starších čitateľov knižnice a poskytnutia aktuálnych a kvalitných informačných zdrojov. Medzi uvedené oddelenia patrí aj oddelenie náučnej literatúry pre dospelých, ktoré tvoria značne zastaralé publikácie. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia náučnej literatúry pre študentov a dospelých. Vo Fiľakove sa nachádza dvojjazyčné gymnázium a stredná odborná škola. Veríme, že nové knihy s užitočnými informáciami prispejú aj k doplneniu učebného plánu. Potrebné je tiež vyhovieť vysokoškolským študentom, i keď ako malá mestská knižnica, súťažiť s univerzitnými knižnicami nemôžeme ani nemienime. Vďaka úspešnému projektu však knižnica bude mať možnosť záujemcom ponúknuť aspoň najvyhľadávanejšie tituly.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3000,- eur.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.