• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2019 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc a v rámci medzinárodných projektov do výzvy Ministerstva kultúry Maďarskej republiky – Márai-program IX.

Zámerom projektu „Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež“ je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Po vyradení knižných výtlačkov fondu zostali jednotlivé oddelenia knižnice neúplné a nespĺňajú tak základné požiadavky čitateľov. Inštitúcia sa snaží o postupné dopĺňanie všetkých oddelení s cieľom udržania a zvýšenia počtu mladých i starších čitateľov knižnice a poskytnutia aktuálnych a kvalitných informačných zdrojov. Medzi uvedené oddelenia patrí aj oddelenie krásnej literatúry pre deti a mládež, ktoré tvoria značne zastaralé publikácie. Pri požičiavaní kníh sa zistili fakty, že spomínané oddelenie nie je dostatočne vybavené, nakoľko každý rok prichádza nový trend, vychádzajú nové knihy, mení sa učebný plán (mení sa povinné čítanie, ako aj odporúčaná literatúra). Cieľom je taktiež vybudovanie návyku pravidelného čítania už v detstve, zvýšenie počtu mladých čitateľov knižnice, poskytnutie kvalitnej a aktuálnej literatúry prostredníctvom nákupu nových knižničných jednotiek. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci základných škôl a študenti stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Novými publikáciami chceme prispieť k spestreniu výučby humanitných predmetov a spríjemniť poobedňajšie aktivity „knihomoľov“. Vďaka úspešnému projektu však knižnica bude mať možnosť záujemcom ponúknuť aspoň najvyhľadávanejšie tituly.


Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3000,- eur.

Fotodokumentácia (obaly vybraných kníh)

 

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.