• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum vo Fiľakove sa už niekoľko rokov zapája do rôznych projektov, zameraných na ochranu kultúrnych pamiatok a zbierkového fondufpu, ako aj na akvizíciu a vedecko-výskumnú činnosť. Tohto roku sme sa zapojili do rôznych výziev Fondu na podporu umenia a získali finančnú podporu na tri múzejné projekty.

V rámci úspešného projektu podaného v podprograme 6.2.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov, prebehlo reštaurovanie dvoch olejomalieb z 18. stor. Olejomaľby znázorňujúce Sv. Františka a Sv. Bonaventuru pochádzajú zo série olejomalieb fiľakovského františkánskeho kláštora od neznámeho autora. Dielam boli prinavrátené pôvodné umelecko-historické hodnoty.

Na vertikálne orientovaných obrazoch s rozmermi 64 x 84 cm sú centrálne zobrazené postavy modliacich sa mníchov (Sv. František - H-363; Sv. Bonaventura - H-364). Maľby mali nerovný povrch, na ktorom bolo možné pozorovať silne rozsušené krakely, ako aj poškodenie farebnej vrstvy v dôsledku zvlnenia plátenej podložky. Samotná maľba je nanesená lazúrnym spôsobom na bordový kriedový náter, ktorý tvorí podklad na plátne. Nesúdržnosť týchto vrstiev spôsobila ich uvoľnenie až odpadnutie vo väčších a drobných čiastočkách, ktoré sa dotykom sprašovali. Silné zvlnenie samotnej podložky bolo spôsobené natretím zadnej strany nepriedušným náterom. Farebná vrstva bola menej poškodená na miestach okrajov, kde bola zo zadnej strany chránená dreveným podrámom, čo zároveň dokazuje, že obraz bol v minulosti vystavený vlhkým nevhodným podmienkam. Plátna boli zarámované v pôvodných dobových rámoch. 

Samotná realizácia prebehla v zmysle návrhu na reštaurovanie. V prvej etape boli upevnené uvolnené časti farebnej vrstvy roztokom želatiny. Z povrchu malieb bol jemne odstránený prach a hrubé nečistoty. Farebná vrstva obrazov bola sanovaná a fungicídne ošetrená od plesní a následne zaistená prelepom z hodvábneho papiera. Zadná strana plátenej podložky bola jemne mechanicky očistená od nečistôt a konzervačného náteru. Ako dublovacie médium bola použitá BEVA na báze syntetických voskov lisovaním za tepla vo vákuovom lise. Pretrhnutia boli vyplnené presnými plátenými výplňami. Defektné miesta boli vytmelené kriedovoakrylovým tmelom. Po izolácii bola na scelenie chýbajúcich častí farebnej vrstvy zvolená napodobivá retuš s použitím akvarelových farieb v kombinácii s lazúrnymi farbami Maimeri. Retuš bola realizovaná predovšetkým za účelom výtvarného a výrazového zjednotenia. Záverečná konzervačná úprava je prevedená matným UV stabilným akrylovým lakom.

Reštaurované obrazy sú prezentované v rámci stálej expozície múzea s názvom "Stáročia fiľakovského hradu" za ochrannými krytmi z plexiskla s ochranou proti UV žiareniu.

 

Fotodokumentácia: 

Sv. František – súčasný stav  

Sv. František – stav pred reštaurovaním


Sv. František – sondážny výskum farebnej vrstvy


Sv. František – sondážny výskum farebnej vrstvy


Stav sv. Františka po očistení a nalisovaní


Stav sv. Františka po reštaurovaníOlejomaľba v stálej expozícii za ochranným
krytom s ochranou proti UV žiareniu


 

Sv. Bonaventúra – stav pred reštaurovaním


Stav  sv. Bonaventuru po očistení
premalieb a nalisovaníí

Stav sv. Bonaventuru po reštaurovaní

Olejomaľba v stálej expozícii za ochranným
krytom s ochranou proti UV žiareniu

      

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.