• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Fond na podporu umenia – 5.2.2 Akvizícia múzeí

„Kúpa unikátnej palóckej drevenej lavice s prelamovanou výzdobou“

Hradné múzeum vo Fiľakove je múzeom s regionálnou pôsobnosťou s komplexnou múzejnou dokumentáciou vývoja prírody a  spoločnosti na území bývalého Fiľakovského okresu. Má vlastivedné zameranie s užšou špecializáciou na dokumentáciu histórie fiľakovského hradu a dejín mesta Fiľakovo. Nakoľko sa  mesto nachádza na území Palócov – regionálnej skupiny maďarského obyvateľstva na Slovensku –, múzeum sa ako jedno z mála venuje aj záchrane kultúrneho dedičstva súvisiaceho so životom tejto skupiny.

Pomenovanie Palóci je slovanského pôvodu, odvodené od slova Polovec, ktoré sa pravdepodobne používalo na označenie kumánskych skupín, ktoré sa pred 13. storočím usadili v severnom Maďarsku. Najstaršie písomné správy o Palócoch pochádzajú zo 17. storočia. Na území Slovenska žije palócke obyvateľstvo v južnom Honte, v Novohrade a Gemeri. Unikátom nielen medzi kultúrnym dedičstvom Palócov všeobecne, ale aj celého Slovenska, je prelamovaný nábytok z Novohradu. Aj heslo „Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska“ o prelamovaní, ako o jednej z techník z tvorby produktov ľudového umenia, naznačuje, že najzdobenejší prelamovaný nábytok pochádza na Slovensku z územia bývalých žúp Novohrad a Hont. Na laviciach týchto regiónov sa objavovali okrem vinutých rastlinných motívov aj antropomorfné zobrazenia formou znázornenia jazdcov a loveckých výjavov. Na základe výsledkov publikovaných etnografických výskumov v uvedených regiónoch môžeme skonštatovať, že v celku zachovaných lavíc zdobených prelamovanou výzdobou operadla, je možno necelých 50 kusov.

Unikátom je aj drevená lavica s prelamovanou výzdobou pochádzajúca z obce Závada z okresu Veľký Krtíš (západný Novohrad), ktorú múzeum získalo vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia (výška získanej dotácie– 1000,00 EUR).  Lavica s rozmermi 365 x 43 x 93 cm má zadné operadlo zdobené prelamovaným poľovníckym motívom. V centre výzdoby sa nachádza prelamovaná vložka s uhorským erbom, dátumom výroby (1903) a menom rezbára – Valah János –, ktorú z oboch strán dopĺňajú tabuľové vložky zdobené motívmi lesných stromov, divých zvierat a hájnikov. Dodatočne mohla byť vsunutá vložka na ľavej strane operadla s menom Oláh Pál, pravdepodobne poukazujúca na rodinného príslušníka rezbára. Na predmet záujmu upozornil garant predkladaného projektu, RNDr. Ján Aláč, obyvateľ obce, ktorý realizoval výskum pod názvom „Dokumentácia ľudovej materiálnej kultúry západnej časti Novohradu“ v roku 2016 s finančnou podporou FPU.

Vyrezávaná lavica bude od januára 2018 sprístupnená širokej verejnosti v rámci stálej expozície Mestského vlastivedného múzea.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.