• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hlavným organizátorom XXI. ročníka hradných hier je Hradné múzeum, v spolupráci s OZ Fiľakovskí vlci. Dvojdňové podujatie sa v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu rozdelí organizačne na dve etapy. V prvej časti - dňa 13. júna 2021 OZ Fiľakovskí vlci usporiadajú XV. Medzinárodnú súťaž v historickej lukostreľbe. V druhej časti - múzeum zorganizuje program hradných hier 19. septembra 2021. Podujatie je každý rok tematické. Novou témou tohtoročných hradných hier je prierez dejinami Fiľakova a okolia I. Počas archeologických výskumov na fiľakovskom hradnom kopci a v okolí mesta sa zistilo, že lokalita, ako aj okolie boli obývané už od praveku. Cieľom organizátorov je návštevníkom predstaviť dávno minulé obdobia mesta a okolia, aby získali prehľad aj o staršej histórii Fiľakova. Nakoľko je téma „prierez dejinami“ príliš rozsiahla, rozdelila sa na dve etapy. V prvej fáze bude predstavené obdobie od eneolitu až po vrcholný stredovek. Ďalšie obdobie histórie (od neskorého stredoveku po druhú svetovú vojnu) bude prezentované v rámci nasledujúceho ročníka hradných hier v roku 2022.

Hlavný program sa usporiada v poobedňajších a večerných hodinách, spolu s tradičným remeselníckym jarmokom. Podujatie sa obvykle začína detským programom (divadelné predstavenie s prehľadom dejín územia Uhorska od začiatku včasného stredoveku po korunováciu Štefana I., chodúľové divadlo, sokoliarske predstavenie, rôzne interaktívne činnosti). Prostredníctvom workshopov a historických skupín sa záujemcom predstavia rôzne historické obdobia. Medzi vystupujúcimi nájdeme keltských muzikantov, barbarské národy, rímskych vojakov, ale aj Slovanov, Avarov a starých Maďarov. Novinkou tohto ročníka bude aj remeselnícky dom otvorený v minulom roku, v ktorom je inštalovaná výstava prezentujúca remeselníctvo vo Fiľakove v stredoveku a v ranom novoveku. V rámci ukážok remeselníckych techník používaných v rôznych historických obdobiach a tvorivých dielní sa záujemcovia môžu oboznámiť s výrobou hlinených nádob, kníhtlačou, povrazníctvom, kováčstvom, kaligrafiou, výrobou práchna, sústružením a inými zaujímavosťami, a sami si môžu vyskúšať rôzne techniky výroby. Počas celého podujatia zabezpečujú hudobný sprievod skupiny hrajúce dobovú hudbu.

Dvojdňové podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2021 (9000,- eur) a Banskobystrického samosprávneho kraja (2500,- eur).

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.