• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Zámerom projektu je poskytnúť návštevníkom možnosť zmysluplného využitia voľného času, prebudenie záujmu o históriu, poukázanie na naše historické väzby a poskytnutie nových poznatkov o histórii pravekého ľudu okolia a zážitkové spoznanie jeho každodenného života. Návštevníci kultúrnej pamiatky môžu získať nové poznatky o najstarších dejinách Fiľakova a okolia nadobudnuté na základe archeologických nálezov badenskej kultúry (3600 – 2800 pred n.l.) z obdobia eneolitu z fiľakovského hradného kopca, z doby bronzovej z blízkeho okolia (pilinskej /1500-1200 pred n.l. a kyjatickej kultúry /1100 – 700 pred n.l./) ako súčasti miestnej, resp. regionálnej kultúry.

V rámci realizácie stavby „Praveká pec s prístreškom“ sa na hradnom nádvorí vybuduje praveká kupolovitá pec čiastočne zapustená do hradného svahu, postavená ako jednoduchá konštrukcia zo zmesi ílovitej hliny a organického materiálu (slama, lístie). Dĺžka pece bude 2,0 m, manipulačný priestor pred pecou bude rozmerov 1,4 x 1,4 m. V peci sa bude vypaľovať drevom. Odvod spalín bude odvádzaný otvorom v zadnej časti pece, nad ktorý sa osadí lapač iskier. Podľa staviteľky pece pre zabezpečenie dlhej životnosti postaveného objektu je nevyhnutné postavenie prístrešku. Na vybudovanie nosnej konštrukcie sa použijú agátové stĺpy ø 150 mm. Navrhnutá je šikmá sedlová strecha, na ktorú sa osadí krytina z drevených šindľov. V zadnej časti prístrešku sa vytvorí zástena z prútia, ktorá bude slúžiť na uskladnenie dreva. Po ľavej strane od vstupu sa osadia vedľa seba stĺpy, aby sa vytvorila súvislá „stena“, ktorá bude zabraňovať posuvu zeminy. Medzi „stenou“ a nosnými stĺpmi sa vytvorí odvodňovací žľab úpravou zeminy a rigolu, ktorý bude odvádzať vodu preč od prístrešku voľne na terén.
Výstavbou pece bude poverená hrnčiarka Amália Holíková, ktorá je špecialistkou na stavanie dobových vypaľovacích zariadení. Dobová pec by sa využívala na vypaľovanie keramiky, hlinených nádob a iných predmetov na základe archeologických nálezov v rámci podujatí organizovaných Hradným múzeom, kreatívnych vyučovacích hodín pre miestne ZŠ a SŠ, tvorivých dielní a workshopov pre vopred prihlásené skupiny záujemcov.

Hlavným partnerom projektu je Oblastná organizácia cestovného ruchu, ktorá na jeho realizáciu poskytla finančný príspevok vo výške 2755,00 €.

Fotografie/Zdroj: 1. HMF, 2.-3. OOCR

praveka_pec

         praveka_pec_2praveka_pec_1

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.