• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

zm1zm2Vo fiľakovskom podvedomí sa slovo „smalt“ spája hlavne so smaltovaným riadom z výroby bývalého podniku Kovosmalt Fiľakovo. V rámci novej dočasnej expozície Hradného múzea s názvom „Smaltované umenie“ sa smalt ukáže v novom svetle. Na dvoch poschodiach Bebekovej veže sa predstaví súčasné smaltované umenie amatérskych aj profesionálnych účastníkov každoročne usporiadaného Tábora umeleckého smaltu v Šalgótarjáne a Medzinárodného festivalu umeleckého smaltu Tűzvirág v Nesvadoch.

Čítať ďalej: Smaltované umenie

Na žatve u tirpákovInštalovaním dočasnej výstavy s názvom „Naša budúcnosť v našej minulosti“ vzdávame poctu zachovaným tradíciám Slovákov žijúcich v Maďarsku a predstavujeme ich ľudovú kultúru, ktoré sú prezentované prostredníctvom zväčšených dobových fotografií a figurín oblečených v tradičnom odeve. Kurátorkou výstavy je Mgr. Katarína Király, PhD., riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

Čítať ďalej: Naša budúcnosť v našej minulosti – výstava v Bebekovej bašte

Turistickú sezónu 2014 otvára Hradné múzeum vo Fiľakove dvoma tematicky blízkymi aktuálnymi výstavami. Popri výstave Gemersko-malohontského múzea „Dámska meštianska móda v 19. storočí“ sa návštevníci hradu budú môcť zoznámiť v období od 14. marca do 11. mája aj s ľudovými krojmi zo Sedmohradska, formou výberu zo súkromnej zbierky Márie Konthurovej. Vernisáž úvodných výstav sezóny sa uskutoční 14. marca o 16,00 v Bebekovej veži hradu.

Čítať ďalej: Meštianske a ľudové odevy starých čias na fiľakovskom hrade

Na piatom poschodí Bebekovej bašty Hradné múzeum vo Fiľakove otvára vlastnú výstavu s názvom Náš hrad, naša hrdosť  – vyobrazenia Fiľakovského hradu.

Čítať ďalej: Náš hrad, naša hrdosť

História maďarského skautingu na území dnešného Slovenska 1913-2013

Čítať ďalej: Storočie so skautskou ľaliou

Exotický hmyz, motýle, ale aj pavúky zo súkromnej zbierky Michala Zachara opäť sa predstavia v Mestskom vlastivednom múzeu. Vypreparované exponáty sú doplnené živými mnohonôžkami, pakobylkami a škorpiónom.

Čítať ďalej: Exotický hmyz zo súkromnej zbierky Michala Zachara

Na otvorenie turistickej sezóny 2013 sa Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo troma novými výstavami.

Čítať ďalej: Otvorenie turistickej sezóny vo Fiľakove - tri nové výstavy

Uplynulo päť rokov od usporiadania prvého ročníka medzinárodnej artfoto výstavy vo Fiľakove, ktoré bola nultou výstavou v zrekonštruovanej Bebekovej bašte. Na piatich predošlých ročníkoch fotofestivalu „Hrad svetov“ sa vo Fiľakove predstavili fotografi z Japonska, Austrálie, Brazílie, Venezuely a z deviatich európskych štátov.

Čítať ďalej: Hrad svetov 6.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.