• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – poskytnutie služby

(zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení)

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.