• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predmet obstarávania:

Výmena dreveného pódia na strednom nádvorí Fiľakovského hradu

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Výmena dreveného pódia na strednom nádvorí Fiľakovského...

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Predmet obstarávania:

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia/ časť 1“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na...

Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania

Hradné múzeum vo Fiľakove ako verejný obstarávateľ rozhodol v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky na predmet obstarávania:Predmet obstarávania:

„Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné práce na fiľakovskom hrade“ časť „SO.05 – kazematy stredný hrad – dažďová kanalizácia“,

Čítať ďalej: Rozhodnutie o zrušení verejného obstarávania – „Záchranné, konzervačné a rekonštrukčné stavebné...

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

Tlač knižnej publikácie  „Pamiatky rodov Koháriovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer/A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer” / 

„A Koháry és a Coburg család emlékezete Barstól Gömörig”.

Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk. 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie - dvojjazyčného zborníka...

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

          „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – „Rekonštrukcia dreveného mosta na fiľakovskom dolnom hrade“

Výzva na predkladanie cenovej ponuky

(v súlade s  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní)

Predmet obstarávania:

 Tlač knižnej publikácie  „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač knižnej publikácie „ÉVA SZIRÁCSIK: Štúdie ku...

Predmet obstarávania:

„Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta Fiľakovo“ (v slovenskej, maďarskej a anglickej jazykovej mutácii), „Fülek Város Múltja és Jelene“ (v maďarskej jazykovej mutácii) a „Hradné múzeum vo Fiľakove“ (v slovenskej, maďarskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácii)“

(č. CPV: 78000000-7 - Tlačiarenské, publikačné a súvisiace služby, 78114100-0 - Tlač brožúr)

 

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Tlač propagačných materiálov „Pamätihodnosti mesta...

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.