• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Predmet obstarávania:

„Nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – nákup sedacích vakov do Mestskej knižnice vo Fiľakove

Predmet obstarávania:

„Oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – oprava fasády budovy Mestského vlastivedného múzea

Predmet obstarávania:

„Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Obnova terénnych schodísk na Fiľakovskom hrade

Predmet obstarávania:

„Reštaurovanie trojosového sekretára s poľovníckym motívom nachádzajúceho sa vo vlastníctve Hradného múzea vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – trojosového sekretára s poľovníckym motívom

Predmet obstarávania:

„Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – tlač publikácií a informačných letákov

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácie s názvom Stáročia Fiľakovského hradu“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie

Hradné múzeum vo Fiľakove oznamuje, že ruší verejnú súťaž na výber dodávateľa na poskytnutie služby v zákazke „Tlač publikácií a informačných letákov Hradného múzea vo Fiľakove“.

Čítať ďalej: Zrušenie verejného obstarávania - oznámenie

Predmet obstarávania:

„Cenová ponuka na  reštaurovanie dvoch sekretárov vo vlastníctve  Hradného múzea   vo Fiľakove.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – reštaurovanie dvoch sekretárov

Predmet obstarávania:

„Dodanie 3 ks vitrín zo  6mm hrubého  bezpečnostného skla.“

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – dodanie vitrín

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.