• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Fond na podporu kultúry národnostných menšín – 2.3 Neperiodická tlač „Vojenské dejiny 

fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667-1682)“

Zámerom projektu je vydanie štvrtého dielu série publikácií Hradného múzea vo Fiľakove s názvom Discussiones Filekienses. Ide o monografiu maďarského historika Zoltána Igora Komjátiho, PhD. s názvom "Állandó tűztől övezve. A füleki végvár hadtörténete Koháry II. István főkapitányságának idején (1667–1682) [Obkľúčený večným ohňom. Vojenské dejiny fiľakovského pohraničného hradu za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. (1667–1682).]".

Prvý diel série Discussiones Filekienses predstavuje prácu doktora Komjátiho s názvom „Egyetértésben a közös érdekért“ [Dohoda v spoločnom záujme], kde autor spracoval fungovanie fiľakovského hradu počas rokov 1667 – 1682, kedy bol hlavným kapitánom Štefan Koháry II. Publikácia vyšla v roku 2015. Druhý diel série predstavuje zborník príspevkov konferencie s názvom „Pamiatky rodov Koháryovcov a Coburgovcov od Tekova po Gemer“. Nasledujúcim tretím dielom série je slovenský preklad monografie maďarskej bádateľky Évy Szirácsik, PhD. pod názvom „Štúdie ku koháryovským majetkom v Novohradskej stolici (1647 – 1731)”.
Cieľom publikácie je prezentácia doteraz dosiahnutých výsledkov archívneho a historického výskumu, oboznámenie odbornej verejnosti s najnovšími informáciami týkajúcimi sa vojenských dejín Fiľakova za hlavného kapitána Štefana Koháryho II. a histórie Kráľovského Uhorska i severovýchodnej časti Osmanského Uhorska. Cieľovými skupinami projektu sú historici, odborní pracovníci múzeí, pedagógovia (dejepisári) a záujemcovia o históriu.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín dotáciou v hodnote 3843,00,- eur.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín je hlavným partnerom projektu.

  

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.