• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum vo Fiľakove srdečne pozýva všetkých záujemcov na besedu so spisovateľkou Ivetou Zaťovičovou, ktorá sa uskutoční 15. 2. 2018 o 16:30 hodine v Mestskej knižnici. Fiľakovská rodáčka, ktorá žije v súčasnosti v Lučenci, predstaví širokému obecenstvu svoje pútavé romány a poviedky. 


     Záverečným podujatím projektu Hradného múzea vo Fiľakove s názvom „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, určeného pre deti a mládež, budú vedecko-náučné prednášky Mgr. Dušana Valenta, vedeckého publicistu a lektora. Prírodovedec sa vedeckej publicistike venuje od roku 2007, a už niekoľko rokov pravidelne prednáša pre deti a mládež, s cieľom popularizácie prírodných vied. Bol lektorom Mestskej knižnice v Bratislave a Slovenského národného múzea.  V súčasnosti vedie vedeckú sekciu najväčšieho technologického portálu na Slovensku zive.sk a portál invivomagazin.sk. Pôsobí ako redaktor v časopise Svet prírody. Publikoval niekoľko stoviek populárno-náučných článkov v rozličných magazínoch.

Čítať ďalej: Prednášky Mgr. Dušana Valenta

Hradné múzeum vo Fiľakove Vás pozýva na Novoročný výstup na hrad spojený s návštevou jeho tajomného podzemia, ktorý sa uskutoční 6. januára 2018, od 14:00 hod. Inštitúcia po prvýkrát sprístupní verejnosti tieto priestory, v ktorých budú v budúcnosti inštalované nové tematické výstavy. V rámci prechádzky zohreje účastníkov varené víno na hornom hrade. Ako povinnú výbavu si so sebou nezabudnite zobrať baterku! Podujatie je bezplatné. Všetkých záujemcov srdečne očakávame!

    Ďalšie podujatie Hradného múzea zo série pre deti a mládež „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, sa tentokrát zameralo na uchovávanie a priblíženie ľudovej hudby a zvykov našich predkov. V rámci adventného stretnutia „Poďme aj my do Betlehema“ sa študenti zoznámia s tradíciami vianočného obdobia od Ondreja do Troch kráľov. Spoločne sa naučia pieseň, vyskúšajú si prípravu štedrovečerného stola a zaspievajú si koledy. O odborný výklad a výučbu sa postarajú pracovníci Domu tradícií v Budapešti, ktorého hlavným poslaním je uchovávanie a odovzdanie ľudových tradícií Panónskej panvy pre ďalšie generácie. Fruzsina Dóra sa so žiakmi bude venovať zvyklostiam a s Alexandrou Berta spoznajú nové ľudové piesne v sprievode citarovej hudby.

            Adventné posedenie sa uskutoční 18. decembra 2017, od 10:15 a 11:15 hod., v Mestskej knižnici vo Fiľakove. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

            Začiatkom decembra sa uskutoční ďalšie zo série podujatí pre deti a mládež „Do knižnice nielen pre vedomosti!“. Hostia motivačnej besedy s názvom „Krok za krokom za svojim cieľom“ budú rodák z Fiľakova, futbalista Patrik Le Giang a kouč Matej Halaj. Besedu bude viesť Jakub Mitter, študent žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave.    

 

Čítať ďalej: Krok za krokom za svojim cieľom

       V rámci série podujatí Hradného múzea vo Fiľakove s názvom „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, určenej pre deti a mládež, sa študenti miestnych škôl budú mať tentokrát možnosť stretnúť s jednou z najznámejších a najčítanejších súčasných maďarských autoriek, Krisztinou Tóth. Na netradičnej hodine literatúry sa môžu oboznámiť s tvorbou, ambíciami a zvečnenými príbehmi spisovateľky. V rámci detskej literatúry tematicky nevšedne zamerané a humorné diela, ktoré s ľahkosťou spracúvajú háklivé témy, sa stali medzi mladými čitateľmi mimoriadne populárnymi, počnúc od škôlkarov až po násťročných. V jej knihách nájdeme realisticky a precízne opísané príbehy, ponímania a udalosti každodenného života dnešnej doby. Autorkine diela pre najmenších pomáhajú deťom hravou formou zvládnuť ich dennodenné úlohy. Zatiaľ vydala desať básnických a šesť prozaických zbierok. Jej romány a novely boli preložené do viacerých európskych jazykov. Spisovateľka, poetka a umelecká prekladateľka sa okrem iných činností venuje aj prekladu francúzskej poézie a vyučuje kreatívne písanie.

        Literárne stretnutie sa uskutoční 1. decembra 2017, v piatok od 11:30 hod., v aule fiľakovského gymnázia. Besedu bude viesť Attila Endrődi-Mike, fiľakovskí štipendista Programu Sándora Petőfiho. Podujatie zaháji recitácia študentov Gymnázia Fiľakovo. Netradičnú hodinu literatúry s Krisztinou Tóth z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

    Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo na november ďalšie literárne podujatie v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, ktorého poslaním je prostredníctvom čitateľských besied a tematických prednášok priblížiť miestnej mládeži tvorbu významných domácich a zahraničných autorov, ako aj činnosť odborníkov pôsobiacich v rôznych vedných disciplínach.  Hosťom prednášky spojenej s besedou bude tentokrát slovenský historik a autor literatúry faktu, Pavel Dvořák. Ako autor mnohých kníh a  publicistických článkov sa už niekoľko desaťročí zaoberá slovenskou históriou. Výsledkom tejto činnosti je aj knižný cyklus Stopy dávnej minulosti, ktorý je literárnou paralelou rovnomenného televízneho seriálu. Jeho ôsmy diel, ktorý autor predstaví študentom miestnych stredných škôl, nesie názov „Smrť sultána Sulejmana, Slovensko v čase tureckých vojen“. Rozpráva o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a období tureckej nadvlády za čias sultána Sulejmana.

     Prednáška s názvom „Turci na Slovensku“ sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 22. novembra 2017 o 11:00 hodine. Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jozef PuntigánĎalším podujatím Hradného múzea vo Fiľakove, uskutočneným v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, bude prednáška znalca miestnej histórie a spoluautora niekoľkých regionálnych publikácií, Lučenčana RNDr. Jozefa Puntigána, ktorá je určená pre deti a mládež. Žiaci II. stupňa základných škôl sa tak stanú účastníkmi fiktívnej prechádzky po meste Fiľakovo. Prednáška nadväzuje na monografiu mesta s názvom „Fülek“ (Fiľakovo), ktorá bola vydaná v roku 2013. Autor v nej píše o historických názvoch mesta, ktoré mali plynutím stáročí niekoľko podôb, o heraldických symboloch, o známych rodinách a významných osobnostiach, ktoré tu žili, ako aj o pamätných tabuliach a pamätných miestach. Jozef Puntigán priblíži poslucháčom niekdajšie i súčasné Fiľakovo, predstaví miestne pozoruhodnosti, ako sú stredoveký hrad, najvýznamnejšie architektonické pamiatky a historické zaujímavosti.
Prednáška s názvom „Prechádzka mestom Fiľakovo“, ktorú si žiaci môžu vypočuť v slovenskom aj maďarskom jazyku, sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 26. októbra 2017 o 10:00 a 11:00 hodine. Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriela FutováHradné múzeum pripravilo ďalšiu čitateľskú besedu v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti“, ktorej hosťom bude autorka kníh pre deti a mládež, Gabriela Futová.

Spisovateľka vyštudovala žurnalistiku, ale namiesto novinárstva sa už niekoľko rokov venuje modernej detskej literatúre. S malými čitateľmi je zároveň aj v priamom kontakte. Odozvu na svoje diela dostáva takpovediac z prvej ruky, keďže pracuje ako knihovníčka a metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Svoju prvú úspešnú knihu s názvom Naša mama je bosorka vydala v roku 2000 a odvtedy vydala niekoľko prozaických a rozprávkových diel. Jej príbehy zachytávajú reálne problémy súčasných detí, ktoré sa často prelínajú s dobrodružným svetom fantázie. Strhujúco a vtipne preniká do problémov každodenného života a medziľudských vzťahov očami svojich detských postáv. Autorka počas besedy predstaví námety, hrdinov a zvečnené príbehy svojej doterajšej tvorby. Beseda, ktorej poslucháčmi budú medzi inými aj žiaci miestnych základných škôl, bude prebiehať v slovenskom jazyku, dňa 20.10.2017, od 11:30 hodiny vo fiľakovskej Mestskej knižnici. Knižničné podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci projektu Hradného múzea vo Fiľakove pod názvom „Do knižnice nielen pre vedomosti!“ sa uskutoční ďalšia prednáška s názvom „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“ v podaní Mgr. Attilu Agócsa, PhD., ktorá je určená  pre deti  a mládež. Prelamovaný nábytok je málo známym regionálnym špecifikom Maďarov žijúcich na Slovensku, rozšírený v severnom Novohrade a v juhozápadnej časti Gemera. Prednáška nadväzuje na rovnomennú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu, kde sú prezentované artefakty z uvedeného územia. Podujatie pre deti a mládež, ktoré sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 3. októbra o 10:00 hodine, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prednášku o etnografických zaujímavostiach regiónu si v knižnici môže vypočuť aj široká verejnosť, dňa 4. októbra o 17:00 hodine. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

         

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.