• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkýmfpu na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. Tohto roku sa v rámci národných projektov zapojila inštitúcia do výziev Fondu na podporu umenia (FPU) a v rámci medzinárodných projektov do výziev Ministerstva kultúry Maďarskej republiky.

 

Počas roku 2016 získala knižnica skoro 800 ks nových titulov kúpou aj darom. Veľký počet nakúpených kníh bol zabezpečený počas úspešného projektu podaného do FPU v podprograme 6.1.3 Akvizícia knižníc. V rámci projektov podaných do MKMR - Nemzeti Kulturális Alap (NKA); Márai-program VI. získala knižnica niekoľko sto ďalších titulov v maďarskom jazyku.

Vďaka projektu s názvom Od fantasy k toxikológii, podaného v podprograme FPU 6.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity navštívilo knižnicu už niekoľko zajímaných osobností literárneho a kultúrneho života. Čitateľom sa predstavili už známi spisovatelia ako Juraj Červenák a Jozef Banáš, ale svoju tvorbu prezentovali aj regionálni autori ako Róbert Laboda a Zoltán Szászi. Repertoár podujatí spestrila aj prednáška cestovateľa Michala Chmeliara, spojená s premietaním o Peru. V roku 2017 do knižnice zavíta ešte spisovateľka detskej literatúry a románov pre ženy, Petra Nagyová- Džerengová, sociologička Zsuzsanna Lampl, či populárny maďarský toxikológ Gábor Zacher.

FPU - 6.1.3 Akvizícia knižníc

projekty_2017_foto_1 projekty_2017_foto_2

projekty_2017_foto_4 projekty_2017_foto_5

projekty_2017_foto_3

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.