• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

     Posledné roky boli na hrade Fiľakovo a v jeho podhradí z hľadiska archeológie mimoriadne plodné. Vďaka výskumom boli odhalené vzácne informácie o dejinách nášho územia, ktoré sa pracovníci múzea rozhodli prezentovať nie len odbornej, ale prostredníctvom výstavy aj širokej verejnosti. Archeologička inštitúcie, Mgr. Bianka Vozárová, pripravila výber najvzácnejších nálezov z areálu fiľakovského hradu a jeho okolia, z ktorého vznikla dočasná výstava s názvom „Najvzácnejšie archeologické nálezy posledných rokov z Fiľakova“. Záujemcom bude v rámci nej prezentovaná ukážka najpozoruhodnejších exemplárov posledných výskumných činností, akými sú strieborné a bronzové mince, olovené plomby, rôzne šperky, fajky, súčasti odevu, kovania, a iné kovové či kostené ozdoby.

Cieľom  výstavy je aj priblíženie archeológie ako vedeckého odboru. Návštevníci sa budú môcť oboznámiť s náplňou práce archeológa a nahliadnuť do činností, ktoré vykonáva v teréne. Ďalej budú mať príležitosť prostredníctvom autentických fotografií a modelových rekonštrukcií spoznať rôzne nálezové situácie a formy, ktorými ich archeológ dokumentuje (opis, nákres a fotografia).

 

     Archeologické lokality sú plné unikátnych informácií o danom mieste, preto je veľmi dôležité ich  preskúmať. Popri tom sú nevyčerpateľným zdrojom nových poznatkov o spôsobe života v minulých obdobiach, a vo veľkej miere dopĺňajú historické súvislosti. Spolupráca archeologického bádania a múzejnej činnosti vytvára ideálne podmienky k prezentovaniu nálezov širokej verejnosti so zámerom budovania vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu, a tým aj k samotnej minulosti človeka.

 

      Pridajte sa k spoločnému objavovaniu miestnej histórie a navštívte galériu Mestského vlastivedného múzea vo Fiľakove medzi 28. aprílom až 31. júlom. Srdečne vás pozývame aj na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 28. apríla 2022, o 16:30 hod. 

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.