• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Fond na podporu umenia – 5.1.4 Akvizícia knižníc

„Akvizícia knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove s dôrazom na oddelenie beletrie
pre dospelých“

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu, a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2021 sa inštitúcia v rámci národných projektov zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Vzhľadom na to, že sa za posledné roky podarilo z finančných prostriedkov MK SR, MK Maďarska, z dotácií získaných z FPU a z vlastného rozpočtu značne obnoviť knižničný fond, oddelenie náučnej literatúry pre dospelých ešte stále nespĺňa základné požiadavky čitateľov. V roku 2018 bola prvá etapa obnovy a rozšírenia oddelenia odbornej literatúry pre študentov a dospelých. Cieľom predkladaného projektu je preto ďalšia revitalizácia spomínaného oddelenia. Vo Fiľakove sa nachádza dvojjazyčné gymnázium a stredná odborná škola. Veríme, že nové knihy by užitočnými informáciami prispeli aj k doplneniu učebného plánu. Dôležité je tiež vyhovieť potrebám vysokoškolských študentov. Vďaka úspešnému projektu by však knižnica mala možnosť záujemcom ponúknuť aspoň najvyhľadávanejšie tituly. Preto sa kladie dôraz na priebežnú komunikáciu s čitateľmi, s cieľom zostavenia zoznamu žiadaných publikácií.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 1 000,- eur.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.