• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2022 sa inštitúcia v rámci národných projektov opäť zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Za posledné roky sa podarilo obnoviť knižničný fond vďaka dotáciám z MK SR a MK Maďarska, finančným prostriedkom z FPU, ale aj z vlastného rozpočtu. Napriek každoročnému dopĺňaniu jednotlivých oddelení sa nachádza v knižnici stále dosť zastaraných publikácií, preto sa využila možnosť na akvizíciu knižničného fondu. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež. Pre knižnicu by bolo optimálne, keby čitateľmi často hľadané tituly boli súčasťou knižničného fondu inštitúcie. Snahou je taktiež zvýšenie počtu mladých čitateľov knižnice a poskytnutie aktuálnych informačných zdrojov obstaraním nových publikácií. Vďaka úspešnému projektu by knižnica mala možnosť záujemcom ponúknuť okrem najvyhľadávanejších titulov aj nové knižné publikácie. Cieľovými skupinami projektu sú deti, žiaci a študenti stredných a vysokých škôl. 

 Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3 300,- eur.                 

                  

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.