• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Mestská knižnica vo Fiľakove ako oddelenie Hradného múzea sa už niekoľko rokov zapája do rôznych národných a medzinárodných projektov zameraných predovšetkým na akvizíciu a ochranu knižničného fondu a na organizovanie kultúrnych podujatí pre čitateľov. V roku 2023 sa inštitúcia v rámci národných projektov opäť zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia (FPU) – 5.1.4 Akvizícia knižníc.
Zámerom projektu je obnova a doplnenie knižničného fondu Mestskej knižnice vo Fiľakove. Za posledné roky sa podarilo obnoviť knižničný fond vďaka dotáciám z MK SR a MK Maďarska, finančným prostriedkom z FPU, ako aj z vlastného rozpočtu. Napriek každoročnému dopĺňaniu jednotlivých oddelení sa nachádza v knižnici stále dosť zastaraných a opotrebovaných publikácií. Najväčší záujem zo strany dospelých čitateľov je o krásnu literatúru, predovšetkým o známe tituly svetovej literatúry a zároveň aj o nové vychádzajúce knihy obľúbených autorov. Cieľom predkladaného projektu je revitalizácia oddelenia beletrie pre dospelých. Vďaka úspešnému projektu by mala knižnica možnosť záujemcom ponúknuť okrem najvyhľadávanejších titulov aj nové knižné publikácie, ktoré sa po zaradení stanú súčasťou knižničného fondu inštitúcie. Prínos zrealizovaného projektu by bol dlhodobý a spočíval by v spokojných čitateľoch, používateľoch knižničných služieb a návštevníkoch a uspokojil by sa aj zvýšený záujem zo strany obyvateľov mesta Fiľakovo a regiónu o služby knižnice.
Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia dotáciou v hodnote 3 000,- eur.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.