• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Siedmy fiľakovský ročník celovečerného podujatia Noc múzeí a galérií sa uskutoční 17. mája 2014 v hradnom areáli a v Mestskom vlastivednom múzeu vo Fiľakove.

Program zaháji vernisáž výstavy „Klasici novohradského výtvarného umenia v 20. storočí“ v Mestskom vlastivednom múzeu o 18,00 hodine. Výstava malieb, grafík a kresieb najznámejších výtvarných umelcov Novohradu z dvoch strán štátnych hraníc zo zbierok Novohradského múzea a galérie z Lučenca a Múzea Bélu Dornyayho zo Salgótarjánu bude sprístupnená do 27. júna 2014. Počas vernišáže sa návštevníkom predstaví vokálna hudobná skupina For You Acapella. Po ich koncerte sa uskutoční premietanie ďalšieho cyklu archívnych filmov niekdajšieho Filmového krúžku fungujúcom pri Závodnom klube vo Fiľakove z rokov 1967-1972. Druhý výber z digitalizovaného archívu bude zameraný na spoločenský život vo Fiľakove v období socializmu.

Noc múzeí a galérií na fiľakovskom hrade   Klasici novohraského výtvarného umenia v 20. storočí

V Bebekovej bašte Fiľakovského hradu sa o 19,00 hodine uskutoční vernisáž dvoch dočasných výstav. Výstava „Smaltovnícky a sklársky priemysel Novohradu“ sa zrodila v rámci cezhraničnej spolupráce HMF, Novohradského múzea a galérie z Lučenca a Múzea Bélu Dornyayho zo Salgótarjánu. Výstavu o dejinách kachliarstva na Slovensku s názvom „Krása kachlíc“ pripravilo Stredoslovenské múzeum z Banskej Bystrice. Exponáty pochádzajú z pätnástich slovenských múzeí. Po vernisáži sa uskutoční slávnostné podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Hradným múzeom vo Fiľakove a Termálnym kúpaliskom Novolandia z Rapoviec.

Smaltovnícky a sklársky priemysel Novohradu   Krása kachlíc

Na strednom hrade vystúpi v rámci sprievodného programu historická šermiarska skupina Börzsönyi Nehézgyalogosok z Maďarska a vokálna skupina For You Acapella. V kazemate dolného hradu odznejú od 20:00 hod. prednášky Jozefa Puntigána s názvom „Csontváry a Novohrad“ v slovenskom a maďarskom jazyku. Nezvyčajným bodom programu bude plenérové predstavenie poľského divadla Teatr Formy s názvom „Bitka pôstu s karnevalom”, ktoré sa odohrá na hradnom nádvorí od 21,30 hodiny. Scéna pantomímovej hry, ktorá nás zavedie do stredoveku, je inšpirovaná maľbami Pietra Bruegela. Predstavenie sa uskutoční s finančnou podporou Poľského inštitútu z Bratislavy. V priebehu večera budú môcť návštevníci vidieť ukážky gravírovania skla, výroby kachlíc a smaltovaných šperkov, a animačný program fiľakovskej Historickej skupiny Defensores. Hradný areál bude v deň podujatia otvorený do 23,00 hodiny. Vstup bude na všetky programy Noci múzeí vo Fiľakove voľný.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.