• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Posledný júlový týždeň prebieha na fiľakovskom hrade 10. jubilejný ročník tábora skrášľovania hradu. Občianske združenie Oppidum Fileck organizuje medzinárodný tábor za účasti mládeže zo Slovenska a Maďarska od roku 2003. S myšlienkou zorganizovania podobného tábora oslovila miestny spolok pani Klára Pincésné Kiss, členka vedenia združenia ochrancov kultúrneho dedičstva miest a obcí v Maďarsku, žijúca v obci Ságújfalu. Počas desiatich ročníkov sa do ochranárskej práce zapojilo okolo 200 stredoškolákov a vysokoškolákov, ktorí sa z táborov vracali domov vždy s novými poznatkami o kultúrnom a prírodnom dedičstve novohradského regiónu. Viacerých niekdajších účastníkov ovplyvnili zážitky z tábora aj pri výbere zamestnania a preto pokračujú vo svojich štúdiách ako poslucháči archeológie, histórie či kunsthistórie na univerzitách dvoch susedných štátov.

jubilejny tabor skraslovania hraduJubilejný tábor, spoluorganizátorom ktorého je Hradné múzeum vo Fiľakove, je realizovaný s finančnou podporou Mesta Fiľakovo a VÚC Banská Bystrica, miestne pekárstvo podporuje podujatie pečivom, jedny miestne potraviny minerálnou vodou, a firma predávajúca pracovný odev rukavicami. Tridsať dobrovoľníkov aj v tomto roku odstráni náletovú vegetáciu z hradieb - ktorá svojimi koreňmi silne rozkladá ruiny, vyčistí delové pozície a odvodňovacie kanály stredného hradu, prebrúsi a natrie rekonštrukciu Bebekovho dela pri hradnej bráne. Študenti sa zapoja aj do tretej sezóny archeologického výskumu dolného hradu, ktorý vedie archeologička múzea pod odborným dohľadom Archeologického ústavu SAV. V predchádzajúcich rokoch sa podarilo lokalizovať niekoľko metrov vysoké múry hradieb dolného hradu zo 17. storočia, za ktorými sa nachádzajú novoveké a stredoveké nálezy premiešané s materiálom z doby bronzovej a eneolitu. Ohľadom na jubilejný ročník organizátori rozšírili tradičný program tábora o nové prvky. Popri spoznávaní dejín miestnych pamiatok a histórie mesta kládli opäť veľký dôraz na prezentáciu hodnôt Geoparku Novohrad-Nógrád a na rozvoj environmentálneho cítenia a kreativity mladých. Po doobedňajšej práci na hrade sa preto účastníci tábora zúčastňujú poobede tvorivých dielní. Organizátori v piatok v Novohradskom turisticko-informačnom centre očakávajú všetkých niekdajších účastníkov. Jubilejného pikniku sa zúčastní aj Mihály Ráday, známy redaktor programu maďarskej televízie zameraného na ochranu kultúrneho dedičstva, ktorý je zároveň predsedom združenia ochrancov kultúrneho dedičstva miest a obcí v Maďarsku. Tábor sa v sobotu končí zájazdom do Budapešti

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.