• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Na Fiľakovskom hrade sa v tomto roku ukončil trojročný projekt zameraný na rozsiahlu obnovu, v rámci ktorého sa revitalizoval nielen samotný hradný areál, ale aj prislúchajúce podhradie. Priebežne s poslednými úpravami uvedeného projektu sa však začala aj realizácia nových, taktiež dôležitých, už niekoľko rokov plánovaných úprav areálu v spolupráci Hradného múzea a mesta Fiľakovo.  Sanácia hradných múrov ako domurovanie, škárovanie, úprava nebezpečných úsekov murív, je dlhodobou úlohou vlastníka a správcu hradu, je však nevyhnutné riešiť aj menej badateľné, ale rovnako závažné problémy, ktoré narúšajú ich konštrukciu. Takým je, napríklad, otázka dlhodobého vlhnutia hradieb, ktoré prispieva k ich postupnej demolácii a konečnému rozpadu, a tiež odvádzanie dažďovej vody z areálu stredného hradu. Pri výstavbe opevnenia, ale aj počas nasledujúcich storočí jeho existencie, majitelia a správcovia areálu mali vyriešený problém so zrážkovou vodou, ktorú z celého hradu odvádzali pomocou do skaly vysekaných kanálov a zbierali v cisternách.
Nakoľko je pôvodný kanalizačný systém v súčasnosti zničený a zasypaný sutinou, zrážková voda vsakuje do terénu a priamo do kamenných múrov. Z uvedeného dôvodu bolo nevyhnutné riešiť položenie drenážneho systému, ktorý pozbiera vodu zo stredného hradu. Nová dažďová kanalizácia stredného hradu vo Fiľakove a následne ju cez zwinger odvedie na dolné nádvorie, do bezpečnej vzdialenosti od hradieb. Múzeum preto podalo projekt v rámci výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý z balíka vyčleneného na dotáciu na obnovu a rekonštrukciu kultúrneho dedičstva (národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností) odsúhlasil na vyhotovenie drenáže pre Fiľakovský hrad finančnú podporu v hodnote 8000 eur. Múzeum spolufinancovalo projekt v hodnote približne 2500 eur. Výkopové a zemné práce súvisiace s kanalizáciou, ako aj následná sanácia a sprístupnenie delových pozícií, boli realizované pomocou miestnych nezamestnaných prostredníctvom dvoch projektov mesta Fiľakovo, podporených z dotačného systému MK SR – 1.4 – Obnovme si svoj dom a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pomocou nového drenážneho systému sa tak odtekanie zrážkových vôd usmernilo do dvoch nových vetiev uzavretej podzemnej kanalizácie – západná vetva odvádza vodu z komôr kazemát a ich priľahlého okolia, východná vetva zachytáva vodu zo severnej polovice nádvoria. Obe vetvy sa spájajú v zbernej jímke pred Perényiho baštou, odtiaľ pokračuje navrhované trasovanie opäť zemou, ďalej cez obvodovú hradbu dolného hradu a chrličom voda vyteká do trativodu mimo hradný areál. Práce boli ukončené v októbri, tesne pred uzavretím turistickej sezóny na hrade, preto sa návštevníci môžu tešiť na vynovený areál stredného hradu až od začiatku novej turistickej sezóny v roku 2021.

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.