• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Motto:  „Ľudové rozprávky nepoznajú hranice krajín, a podobne ako rozprávkoví hrdinovia, prekračujú aj hranice svetov .

Maďarský čitateľský spolok (Magyar Olvasástársaság) usporiada 26. až 28. septembra 2013 deviaty ročník Celoštátnej konferencie venovanej tematike ľudových rozprávok – Deň ľudových rozprávok.  Ústredné aktivity tejto série podujatí sa tohto roku uskutočnia vo Fiľakove v Mestskom kultúrnom stredisku, v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove a Maďarským osvetovým inštitútom na Slovensku sídliacim v Dunajskej Strede, s podporou Národného kultúrneho fondu.

Kľúčovou témou odbornej konferencie s názvom „A tak sa vybral do sveta“ je pestrofarebnosť ciest absolvovaných hrdinami rozprávok a putovania rozprávok. Jej hlavnými aktérmi sú popri maďarských rozprávkach maďarskí rozprávači a maďarské zbierky rozprávok zo Slovenska. 26. septembra počas večernej posiedky vyrazia na „rozprávkovú púť“ vo Fiľakove rozprávači, členovia združenia Meseszó Egyesület. 27. septembra, v deň konferencie odznejú prednášky o rozmanitosti rozprávkových textov, o príležitostiach rozprávania a o nositeľoch tradície - rozprávačoch, ďalej o hnutí prednesu rozprávok a dramatizácii rozprávok, spestrené rozhovormi a prednesom rozprávok. V závere dňa sa uskutoční rozprávkový galaprogram za účasti rozprávkarov, ktorí boli ocenení zlatým pásmom na celoštátnej súťaži v prednese ľudových rozprávok Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny.

Súčasťou sobotňajšieho programu dňa 28. septembra budú praktické cvičenia, hry, diskusia a beseda; účastníci sa budú môcť zapojiť do odborných workshopov zameraných na prednes rozprávok, jeho pedagogické a terapeutické aspekty.

V priebehu troch dní oboznámia účastníkov podujatia s najnovšími výsledkami svojej práce odborníci venujúci sa rozvetveným disciplínam „rozprávačského povolania“ z oblasti výskumu čítania, psychológie, dramatickej pedagogiky, zbierania rozprávok, výskumu rozprávačských osobností, uchovávania textov, dramatizácie rozprávok a bábkarstva.

Hnutie Deň maďarských ľudových rozprávok má ďalekosiahle posolstvo, keďže združuje tých, ktorí na oboch stranách hraníc oslavujú ľudové rozprávky na počesť narodenín známeho maďarského rozprávkara – Eleka Benedeka. Do tejto iniciatívy zrodenej v roku 2005 sa môžu zapojiť jednotlivci, malé i veľké komunity, či inštitúcie, čím napomôžu inšpirovať, mobilizovať, podporiť spoločenstvá a prispejú k rozvoju kultúry ľudových rozprávok.

Kto rozpráva zo srdca, prežíva rozprávku tak, ako prežíva skutočnosť. Takto spolu s rozprávkovými hrdinami cestuje príbehom rozprávkar aj poslucháč“  (Deň ľudových rozprávok – výzva 2013).

Jazykom konferencie je maďarčina. Podrobné informácie sú dostupné na stránke: www.nepmesenap.hu

Organizátori a odborníci poskytujúci tematické informácie o konferencii:  

Attila Agócs
Tel.: 0918-975 634
Hradné múzeum vo Fiľakove – riaditeľ, etnológ

Norbert Varga
Tel.: 0908-041 947
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku - spolupracovník, folklorista

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.