• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

Hradné múzeum vo Fiľakove organizuje spolu s Hnutím zmierenia Charta XXI dňa 26. októbra o 16,00 v aule Gymnázia vo Fiľakove slovensko-maďarský okrúhly stôl spojený s premietaním filmu.

Bude to tretie podujatie Hradného múzea venované v posledných rokoch otázkam zmierenia. Na jeseň roku 2011 usporiadali tréning riešenia etnických konfliktov pod názvom „V porozumení” pre novohradských hodina_dejepisu_plagatstredoškolákov z oboch strán hraníc a v roku 2012 organizovali spolu s Hnutím zmierenia vernišáž výstavy „Mosty medzi národmi Európy” spojenú s diskusiou v priestoroch Mestského vlastivedného múzea. Na tomto podujatí sa zoznámil dr. László Surján, podpredseda Európskeho parlamentu a zakladateľ Hnutia zmierenia Charta XXI, so Štefanom Hríbom, šéfredaktorom časopisu Týždeň a moderátorom relácie Pod lampou v STV. Ich výmenu listov a vzájomné ospravedlnenie sa voči národu druhého poznáme zo slovenských a maďarských médií.

László Surján sa vyjadril nasledovne: „Európska únia vytvára rámec k tomu, aby mohli národy strednej Európy prekonať krivdy minulosti. Tento rámec však musíme naplniť obsahom my, predovšetkým obrátením sa tvárou k druhému a vzájomným porozumením. Musíme si trochu nasadiť okuliare toho druhého, aby sme pochopili to, čo ho bolí, a to, čo mu spôsobuje radosť. Môže to byť základom úprimného, priateľského podania si rúk, a kľúčom k budúcnosti a prosperite regiónu.“

Podujatie sa 26. októbra začína premietaním diela filmového režiséra Dušana Trančíka, docenta Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave, pod názvom „Hodina dejepisu”, o ktorom píšu jeho tvorcovia nasledovne: „Navštívime hodiny dejepisu na slovenských a maďarských gymnáziách. Témou je maturitná látka: „Trianonská zmluva z roku 1920“. Odvíja sa pred nami kontrapunkt dvoch výkladov. Aké je historické povedomie mladých Maďarov a Slovákov? Aká je miera ich susedskej tolerancie? Aká budúcnosť ich čaká? O tom rozpráva tento film.“ Po premietaní nasleduje okrúhly stôl pod názvom „Rozdiely v slovenskej a maďarskej interpretácii dejín 20. storočia”, do ktorého sa okrem režiséra a dr. Lászlóa Surjána zapoja aj PhDr. Dušan Kováč, DrSc., predseda Slovenskej historickej spoločnosti a spolupracovník bratislavského Historického ústavu SAV, doc. Attila Simon, PhD., vedúci Katedry histórie Univerzity J. Selyeho v Komárne a Mgr. Attila Agócs, riaditeľ Hradného múzea vo Fiľakove. Na podujatie so synchrónnym tlmočením očakávajú organizátori okrem študentov a vyučujúcich gymnázií vo Fiľakove, Lučenci, Rimavskej Sobote a Salgótarjáne (MR), aj všetkých záujemcov.

 

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.