• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
 

Hradné múzeum

Mestské múzeum

Info centrum

Mestská knižnica

 

            Začiatkom decembra sa uskutoční ďalšie zo série podujatí pre deti a mládež „Do knižnice nielen pre vedomosti!“. Hostia motivačnej besedy s názvom „Krok za krokom za svojim cieľom“ budú rodák z Fiľakova, futbalista Patrik Le Giang a kouč Matej Halaj. Besedu bude viesť Jakub Mitter, študent žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave.    

 

Čítať ďalej: Krok za krokom za svojim cieľom

       V rámci série podujatí Hradného múzea vo Fiľakove s názvom „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, určenej pre deti a mládež, sa študenti miestnych škôl budú mať tentokrát možnosť stretnúť s jednou z najznámejších a najčítanejších súčasných maďarských autoriek, Krisztinou Tóth. Na netradičnej hodine literatúry sa môžu oboznámiť s tvorbou, ambíciami a zvečnenými príbehmi spisovateľky. V rámci detskej literatúry tematicky nevšedne zamerané a humorné diela, ktoré s ľahkosťou spracúvajú háklivé témy, sa stali medzi mladými čitateľmi mimoriadne populárnymi, počnúc od škôlkarov až po násťročných. V jej knihách nájdeme realisticky a precízne opísané príbehy, ponímania a udalosti každodenného života dnešnej doby. Autorkine diela pre najmenších pomáhajú deťom hravou formou zvládnuť ich dennodenné úlohy. Zatiaľ vydala desať básnických a šesť prozaických zbierok. Jej romány a novely boli preložené do viacerých európskych jazykov. Spisovateľka, poetka a umelecká prekladateľka sa okrem iných činností venuje aj prekladu francúzskej poézie a vyučuje kreatívne písanie.

        Literárne stretnutie sa uskutoční 1. decembra 2017, v piatok od 11:30 hod., v aule fiľakovského gymnázia. Besedu bude viesť Attila Endrődi-Mike, fiľakovskí štipendista Programu Sándora Petőfiho. Podujatie zaháji recitácia študentov Gymnázia Fiľakovo. Netradičnú hodinu literatúry s Krisztinou Tóth z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

    Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo na november ďalšie literárne podujatie v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, ktorého poslaním je prostredníctvom čitateľských besied a tematických prednášok priblížiť miestnej mládeži tvorbu významných domácich a zahraničných autorov, ako aj činnosť odborníkov pôsobiacich v rôznych vedných disciplínach.  Hosťom prednášky spojenej s besedou bude tentokrát slovenský historik a autor literatúry faktu, Pavel Dvořák. Ako autor mnohých kníh a  publicistických článkov sa už niekoľko desaťročí zaoberá slovenskou históriou. Výsledkom tejto činnosti je aj knižný cyklus Stopy dávnej minulosti, ktorý je literárnou paralelou rovnomenného televízneho seriálu. Jeho ôsmy diel, ktorý autor predstaví študentom miestnych stredných škôl, nesie názov „Smrť sultána Sulejmana, Slovensko v čase tureckých vojen“. Rozpráva o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a období tureckej nadvlády za čias sultána Sulejmana.

     Prednáška s názvom „Turci na Slovensku“ sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 22. novembra 2017 o 11:00 hodine. Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jozef PuntigánĎalším podujatím Hradného múzea vo Fiľakove, uskutočneným v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, bude prednáška znalca miestnej histórie a spoluautora niekoľkých regionálnych publikácií, Lučenčana RNDr. Jozefa Puntigána, ktorá je určená pre deti a mládež. Žiaci II. stupňa základných škôl sa tak stanú účastníkmi fiktívnej prechádzky po meste Fiľakovo. Prednáška nadväzuje na monografiu mesta s názvom „Fülek“ (Fiľakovo), ktorá bola vydaná v roku 2013. Autor v nej píše o historických názvoch mesta, ktoré mali plynutím stáročí niekoľko podôb, o heraldických symboloch, o známych rodinách a významných osobnostiach, ktoré tu žili, ako aj o pamätných tabuliach a pamätných miestach. Jozef Puntigán priblíži poslucháčom niekdajšie i súčasné Fiľakovo, predstaví miestne pozoruhodnosti, ako sú stredoveký hrad, najvýznamnejšie architektonické pamiatky a historické zaujímavosti.
Prednáška s názvom „Prechádzka mestom Fiľakovo“, ktorú si žiaci môžu vypočuť v slovenskom aj maďarskom jazyku, sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 26. októbra 2017 o 10:00 a 11:00 hodine. Podujatie knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Gabriela FutováHradné múzeum pripravilo ďalšiu čitateľskú besedu v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti“, ktorej hosťom bude autorka kníh pre deti a mládež, Gabriela Futová.

Spisovateľka vyštudovala žurnalistiku, ale namiesto novinárstva sa už niekoľko rokov venuje modernej detskej literatúre. S malými čitateľmi je zároveň aj v priamom kontakte. Odozvu na svoje diela dostáva takpovediac z prvej ruky, keďže pracuje ako knihovníčka a metodička pre prácu s deťmi a mládežou v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Svoju prvú úspešnú knihu s názvom Naša mama je bosorka vydala v roku 2000 a odvtedy vydala niekoľko prozaických a rozprávkových diel. Jej príbehy zachytávajú reálne problémy súčasných detí, ktoré sa často prelínajú s dobrodružným svetom fantázie. Strhujúco a vtipne preniká do problémov každodenného života a medziľudských vzťahov očami svojich detských postáv. Autorka počas besedy predstaví námety, hrdinov a zvečnené príbehy svojej doterajšej tvorby. Beseda, ktorej poslucháčmi budú medzi inými aj žiaci miestnych základných škôl, bude prebiehať v slovenskom jazyku, dňa 20.10.2017, od 11:30 hodiny vo fiľakovskej Mestskej knižnici. Knižničné podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V rámci projektu Hradného múzea vo Fiľakove pod názvom „Do knižnice nielen pre vedomosti!“ sa uskutoční ďalšia prednáška s názvom „Prelamovaný palócky nábytok v slovenskej časti územia Palócov“ v podaní Mgr. Attilu Agócsa, PhD., ktorá je určená  pre deti  a mládež. Prelamovaný nábytok je málo známym regionálnym špecifikom Maďarov žijúcich na Slovensku, rozšírený v severnom Novohrade a v juhozápadnej časti Gemera. Prednáška nadväzuje na rovnomennú výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu, kde sú prezentované artefakty z uvedeného územia. Podujatie pre deti a mládež, ktoré sa uskutoční v Mestskej knižnici vo Fiľakove, dňa 3. októbra o 10:00 hodine, z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Prednášku o etnografických zaujímavostiach regiónu si v knižnici môže vypočuť aj široká verejnosť, dňa 4. októbra o 17:00 hodine. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

         

 

mengeleho-dievca

 

Predstavenie románu Mengeleho dievča a čitateľská beseda so spoluautorkou knihy

 

Čítať ďalej: Mengeleho dievča

XIII. Stretnutie hudobníkov na fiľakovskom hrade

        Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj tentokrát poskytne nádvorie fiľakovského hradu priestor pre hudobné skupiny mesta a regiónu. 29. júla 2017 sa bude opäť konať Stretnutie hudobníkov, ktorého organizátorom je fiľakovský hudobník Július Kalcso v spolupráci s Hradným múzeom vo Fiľakove.

Čítať ďalej: XIII. Stretnutie hudobníkov na fiľakovskom hrade

xviii-filakovske-historicke-hradne-hry
Večerné hradné hry vo Fiľakove

 

V dňoch 17. – 18. júna 2017 sa na hrade uskutočnia XVIII. Fiľakovské historické hradné hry, ktoré každoročne lákajú deti i dospelých. V tomto roku sa sobotňajší program posúva do poludňajších a večerných hodín, kedy v hradnom nádvorí ožije história stredoveku a raného novoveku.

Čítať ďalej: XVIII. Fiľakovské historické hradné hry

Krídla nad NovohradomPredstavenie knihy - Mestská knižnica vo Fiľakove, 18. máj 2017, 16:30

TIBOR KOTEK: KRÍDLA NAD NOVOHRADOM (HISTÓRIA LIETANIA V LUČENCI, BOĽKOVCIACH A FIĽAKOVE)

 ANOTÁCIA

Dianie vo vzdušnom priestore Novohradu je len maličkou kvapkou v mori svetového leteckého diania. Tibor Kotek sa v knihe Krídla nad Novohradom pokúsil túto kvapku zaznamenať a zviditeľniť. Nech ostanú v pamäti čitateľov zapísaní tí, ktorí ju tvorili práve tu v Novohrade. Mnohí sa už na svet dívajú z leteckého neba. Niektorým bolo lietanie a parašutizmus koníčkom a potešením. Dosť bolo tých, ktorí sa svojimi výkonmi  natrvalo zapísali do tabuliek svetových výkonov. Pre ďalších sa koníček stal povolaním, aby mohli svoje schopnosti dať do služieb spoločnosti. Nezabudnime na nikoho z nich!

Čítať ďalej: Krídla nad Novohradom

 
 
 
 
Používame cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať pre vás lepšie služby.